Aktuality

zprávy a informace pro rodiče

Provozní informace od 01.09.2021

Vážení rodiče,

protože se nám blíží začátek školního roku, seznamuji Vás s aktuálními informacemi k provozu naší Mateřské školy Pohádka v Praze 12.

Pokyny k provozu školy od 1.9.2021

V platnosti je nový metodický materiál - Manuál, který byl zpracován MŠMT pro provoz škol na základě doporučení hygieniků a epidemiologů. Tento materiál je platný na dobu trvání potřeby dodržování zvýšených epidemiologických opatření. 

Nástup nových dětí od 1.9.2021

Z důvodu zvýšených hygienických opatření nebude možné, aby probíhala adaptace dětí, které nově nastupují v běžném režimu. Do třídy bude s dítětem vstupovat jeden zákonný zástupce v respirátoru. V MŠ bude do doby, než půjdou děti na zahradu MŠ. Potom zákonný zástupce opustí budovu a dítě si může po dohodě s učitelkami vyzvednout v dohodnutou dobu nebo po obědě (ve 12 hodin).

Od druhého dne budeme Vaše dítě přebírat i předávat u vchodu MŠ.

Předání a převzetí stávajících dětí
  • rodiče zazvoní na třídu, předají dítě paní asistentce společně s kapsářem. Prosíme, aby rodiče nevstupovali do prostoru školky, pouze v případě nepřítomnosti paní asistentky budete vstupovat do školky s respirátorem.
  • odpoledne si opět rodiče zazvoní na třídu, převezmou si dítě a odejdou (při příznivém počasí si budou rodiče vyzvedávat děti na školní zahradě – pedagog Vám dítě předá u branky). 
Co bude mít dítě s sebou
  • dítě bude mít k dispozici v šatně svůj kapsář na oblečení, ve kterém bude sáček s náhradním oblečením, oblečení na pobyt ve třídě a pláštěnka. Je nutné, aby dítě mělo v botníku holínky nebo nepromokavou obuv do deště.
  • dítě bude mít po celý školní rok s sebou batoh s vlastní lahví na pití s vodou, ze které bude pít při pobytu venku. Voda bude v případě nutnosti doplňována učitelkami.
  • dítě si může donést do mateřské školy plyšáka na spaní, vlastní polštářek a pyžamko – tyto věci budou umístěné v osobním balíčku na spaní. Jiné hračky není možné do školky nosit. Pyžamko bude každý pátek odnášeno na praní.
  • v MŠ nebudete potřebovat kartáček a zubní pastu

VŠECHNY OSOBNÍ VĚCI DÍTĚTE JE NUTNÉ PODEPSAT NEBO JAKKOLIV OZNAČIT!!! 

 

Zdravotní stav dětí

Do mateřské školy budou přijímány pouze ty děti, které jsou zcela zdravé bez jakýchkoliv známek onemocnění. Není možné vodit do mateřské školy děti s rýmou, kašlem a děti, které předchozí dny zvracely nebo měly průjem. Není možné vodit ani děti, které měly nebo mají zvýšenou teplotu (nad 37 stupňů Celsia).

Pokud má dítě alergii projevující se kašlem a rýmou, musí mít tuto diagnózu a její symptomy potvrzeny ošetřujícím lékařem písemně.

Co když se u dítěte projeví příznaky nemoci?
  • pokud se u dítěte projeví jakékoliv příznaky onemocnění, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, rýma, ztráta chuti, čichu, nevolnost atd…) nesmí do školky vstoupit
  • pokud se tyto příznaky projeví při pobytu v mateřské škole, jsou ihned kontaktováni rodiče k převzetí dítěte, dítěti je nasazena rouška, je okamžitě izolováno od ostatních dětí a zákonní zástupci musí kontaktovat pediatra, který rozhodne o dalším postupu 

 

Děkuji za Vaši spolupráci a budeme se těšit na viděnou

Monika Lienertová

ředitelka Mateřské školy Pohádka v Praze 12

přeložit

translate / переводить / dịch

cs CS en EN ru RU uk UK vi VI