Kroužky

volitelné doplňkové aktivity

Výuka českého jazyka pro Rybky a Žabky

Výuka českého jazyka pro Rybky a Žabky ve školním roce 2020/2021 probíhá každé pondělí v čase od 13:30 hod. do 14:15 hod. ve třídě Žabek.
Kroužek vede paní učitelka Lucie Lechnýřová.
Kroužek začíná 05.10.2020.

Doučování probíhá v rámci projektu „Integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2020“ spolufinancovaného Ministerstvem vnitra a MČ Praha 12.

Výuka českého jazyka pro Ohniváky a Havrany

Výuka českého jazyka pro Ohniváky a Havrany ve školním roce 2020/2021 probíhá každé pondělí v čase od 13:30 hod. do 14:15 hod.
Kroužek vede paní učitelka Jana Rendlová.
Kroužek začíná 05.10.2020.

Doučování probíhá v rámci projektu „Integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2020“ spolufinancovaného Ministerstvem vnitra a MČ Praha 12.

Výuka angličtiny pro Ohniváky

Výuka angličtiny pro Ohniváky ve školním roce 2020/2021 probíhá každou středu v knihovně MŠ v čase od 13:30 hod. do 14:00 hod.  
Kroužek vede paní učitelka Jana Rendlová.

Kroužek začíná 07.10.2020.

Výuka angličtiny pro Havrany

Výuka angličtiny pro Havrany ve školním roce 2020/2021 probíhá každou středu v knihovně MŠ v čase od 14:00 hod. do 14:30 hod.  
Kroužek vede paní učitelka Jana Rendlová.

Kroužek začíná 07.10.2020.

Plavání pro Havrany

Plavecký výcvik probíhá za plné finanční podpory MČ Prahy 12 v Policejní akademii ČR.  
Plavecký výcvik vede paní instruktorka Romana Mašková.
S sebou: plavky, čepici, ručník.
Odchod z MŠ: 07:15 hod. 

Do odvolání je bazén Policejní akademie pro školy uzavřen.

Plavání pro Ohniváky

Plavecký výcvik probíhá za plné finanční podpory MČ Prahy 12 v Policejní akademii ČR.  
Plavecký výcvik vede paní instruktorka Romana Mašková.
S sebou: plavky, čepici, ručník.
Odchod z MŠ: 08:00 hod. 

Do odvolání je bazén Policejní akademie pro školy uzavřen.

Plavání pro Rybky a Žabky

Plavecký výcvik probíhá za plné finanční podpory MČ Prahy 12 v Policejní akademii ČR.  
Plavecký výcvik vede paní instruktorka Romana Mašková.
S sebou: plavky, čepici, ručník.
Odchod z MŠ: 08:30 hod. 

Do odvolání je bazén Policejní akademie pro školy uzavřen.

Sportovní hry

Výuka sportovních her ve školním roce 2020/2021 probíhá každý čtvrtek v čase od
14:30 - 15:15hod. Havrani a Ohniváci v tělocvičně MŠ.
15:15 - 16:00hod. Rybky a Žabky v tělocvičně MŠ.

Kroužek vede trenér firmy Alotrie Ivan Baratynskyy s pomocí paní Lenky Kvašové. 

Poplatek za 1. pololetí šk. roku 2020/2021 činí 1.690,-Kč.

Veškeré info a přihlášku zadejte přes:
https://www.alotrie.cz/krouzky/spartan/

Kroužek začíná 01.10.2020

Tanečky

Výuka tanečního kroužku ve školním roce 2020/2021 probíhá každou středu v čase od 12:30 - 13:15 hod.
Kroužek vede paní tanečnice Zuzana Stará.
Poplatek za 1. pololetí šk. roku 2020/2021 činí 1.250,-Kč.
(paní tanečnice bude vzhledem k nedotančeným lekcím z minulého roku lekce na začátku roku protahovat)

Kroužek začíná 07.10.2020.

Keramika

Výuka keramiky ve školním roce 2020/2021 probíhá každé pondělí v knihovně MŠ – v čase od 12:45 - 15:00 hod. Děti bude paní keramička rozdělovat dle tříd.
Kroužek vede paní keramička Hana Vecková.

Poplatek za 1. pololetí 2020/2021 činí 1.950,- Kč
(1.100,-Kč odečtou Ti, kteří mají z minulého roku nedokončené lekce z důvodu Covid-19)

Začínáme: 21.09.2020

Flétna

Výuka flétny ve školním roce 2020/2021 probíhá každou středu a čtvrtek v knihovně MŠ v čase od 12:30 - 13:15 hod.  
Kroužek vede paní flétnistka Blanka Vysloužilová.

Poplatek za 1. pololetí 2020/2021 činí 2.200 - 3.200,- Kč dle počtu přihlášených dětí.

Kroužek začíná 07.10.2020