Aktuality

zprávy a informace pro rodiče

Fotografie - vyzvednutí

Vážení rodiče, 

třídní fotografie jsou k vyzvednutí v pondělí 31.05.2021 od 07:30 - 17:00 hod. nebo další dny od 08:00 - 16:00 hod. v kanceláři vedoucí školní jídelny.

 

 

Částka je 40,-Kč za fotografii. Prosím, přineste přesně.
 
Děkujeme 

Přijaté děti do MŠ Pohádka pro školní rok 2021/2022

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Pohádka v Praze 12, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

Přednáška pro rodiče na téma Rozvíjející hry s dětmi

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 20.05.2021 od 17 hod. jsme pro Vás připravili přednášku s názvem:

Rozvíjející hry s dětmi - inspirace ze zahraničních stáží - lektor: Iva Faltýsková

Zápis pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

zveme Vás k zápisu pro školní rok 2021/2022.

Řádný zápis s odevzdáním potvrzených přihlášek proběhne v termínu od 03. - 12.05.2021.

 

Kroužky - informace

Vážení rodiče, 
činnost kroužků je obnovena. Všichni vyučující lektoři nebo učitelky mají v den konání kroužku negativní antigenní test.
 
 

Informace o přerušení provozu v období letních prázdnin

Vážení rodiče, 
podle ustanovení §3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., oznamuji, že v období letních prázdnin od 01.07. - 20.08.2021 bude provoz Mateřské školy Pohádka v Praze 12 přerušen.

 

Letní provoz v měsíci červenci a srpnu 2021

Letní provoz pro děti ze všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12 začíná 1. 7. 2021 a končí 22. 8. 2021. Od 23. 8. 2021 budou v provozu všechny mateřské školy.

 

Letní provoz bude organizován pouze v případě, že to umožní aktuální epidemiologická situace!

Leták ke stažení zde.

 

 

Obnovení provozu pro všechny děti

Vážení rodiče,
v návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 29. dubna 2021 došlo k vydání novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ve školách a školských zařízeních. Tímto mimořádným opatřením se v mateřských školách od 3. 5. 2021 umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v Praze, bez omezení počtu dětí ve třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující MŠ.

 

Školné za březen - duben 2021

Vážení rodiče,

za měsíc březen je předpis školného 0,- Kč,

za měsíc duben je předpis školného 0,- Kč a pro rodiče dětí IZS je předpis školného 563,-Kč.

Veškeré přeplatky společně se stravným Vám budou vráceny na účet po vyúčtování na konci června 2021.  

 

Děkujeme za pochopení.

 

Monika Lienertová

ředitelka MŠ Pohádka v Praze 12

 

Obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče,

na základě vládního nařízení obnovuji od pondělí 12.04.2021 provoz mateřské školy pro všechny předškolní děti a děti rodičů pracujících v IZS.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 

přeložit

translate / переводить / dịch

cs CS en EN ru RU vi VI