Aktuality

zprávy a informace pro rodiče

Seznam přijatých a nepřijatých dětí od 1.9.2023

Seznam přijatých dětí od 1.9.2023 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Pohádka v Praze 12, přijala děti
evidované pod těmito registračními čísly:

 5 Přijímá se od 1.9.2023
 6 Přijímá se od 1.9.2023
 7 Přijímá se od 1.9.2023
 9 Přijímá se od 1.9.2023
14 Přijímá se od 1.9.2023
16 Přijímá se od 1.9.2023
19 Přijímá se od 1.9.2023
20 Přijímá se od 1.9.2023
21 Přijímá se od 1.9.2023
27 Přijímá se od 1.9.2023
28 Přijímá se od 1.9.2023
30 Přijímá se od 1.9.2023
31 Přijímá se od 1.9.2023
37 Přijímá se od 1.9.2023
47 Přijímá se od 1.9.2023
50 Přijímá se od 1.9.2023
53 Přijímá se od 1.9.2023
54 Přijímá se od 1.9.2023
55 Přijímá se od 1.9.2023
56 Přijímá se od 1.9.2023
58 Přijímá se od 1.9.2023
62 Přijímá se od 1.9.2023
67 Přijímá se od 1.9.2023
69 Přijímá se od 1.9.2023
73 Přijímá se od 1.9.2023
78 Přijímá se od 1.9.2023
80 Přijímá se od 1.9.2023
82 Přijímá se od 1.9.2023
83 Přijímá se od 1.9.2023
84 Přijímá se od 1.9.2023
86 Přijímá se od 1.9.2023
87 Přijímá se od 1.9.2023
88 Přijímá se od 1.9.2023
90 Přijímá se od 1.9.2023
91 Přijímá se od 1.9.2023
92 Přijímá se od 1.9.2023
95 Přijímá se od 1.9.2023
96 Přijímá se od 1.9.2023
97 Přijímá se od 1.9.2023
99 Přijímá se od 1.9.2023
102 Přijímá se od 1.9.2023
103 Přijímá se od 1.9.2023
104 Přijímá se od 1.9.2023

Vyvěšeno dne: 25.5.2023

příloha:

mspohadka_seznam_prijatych_2023.pdf

 


Seznam nepřijatých dětí od 1.9.2023

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Pohádka v Praze 12, nepřijala k 1.9.2023 děti evidované pod těmito registračními čísly:

12 Nepřijímá se
26 Nepřijímá se
35 Nepřijímá se
38 Nepřijímá se
39 Nepřijímá se
42 Nepřijímá se
51 Nepřijímá se
57 Nepřijímá se
63 Nepřijímá se
64 Nepřijímá se
70 Nepřijímá se
74 Nepřijímá se
76 Nepřijímá se
89 Nepřijímá se
101 Nepřijímá se

Vyvěšeno dne: 25.5.2023

příloha:

mspohadka_seznam_neprijatych_2023.pdf