Výchovná koncepce

Základní směry výchovné práce

Respektuj a budeš respektován - důraz na rozvoj emoční inteligence dětí, prosociálního chování

Umění nám pomáhá rozumět světu - estetické zaměření nabízených činností, prohlubování vztahu ke kulturnímu dědictví, seberealizace v různých oblastech (výtvarné techniky, keramika, hudebně-dramatické činnosti, dramatizace, propojování různých oblastí) 

Hlavním nástrojem je prožitkové učení, hlavní činností je hra.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program mateřské školy se nazývá:


RADOSTNÁ ATMOSFÉRA POMÁHÁ OTEVŘÍT SRDCE

Vychází z RVP pro předškolní vzdělávání, výsledků hodnocení minulých školních let, z nejnovějších poznatků v oblasti předškolní výchovy a z potřeb a přání dětí.

  • program respektuje individualitu dítěte
  • pomáhá pochopit základní principy demokracie
  • dává dostatek prostoru ke sportovnímu vyžití
  • klade důraz na environmentální výchovu
  • obsahuje 10 témat vztahujících se k životu v přírodě i ve společnosti

Září - „ Pohádka plná kamarádů“
Říjen – „ Podzimní čarování“
Listopad - „Listopad, listopad, lísteček mi dlaň spadl“
Prosinec
 - „Prosincová kouzla a tajnosti“
Leden - „Co vyprávěla sněhová vločka“
Únor - „ Z pohádky do pohádky“
Březen - „ Objevujeme svět“
Duben - „Jarní radovánky“
Květen - „ Výpravy za poznáním“
Červen - „Čas loučení“
Image