Školné v době obnoveného provozu

Vážení rodiče,

dle vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k úplatě za předškolní vzdělávání pro děti, které po otevření školek nenastoupí, nelze osvobodit od úplaty za předškolní vzdělávání. Pokud byla mateřská škola veřejných zřizovatelů uzavřena, úplata se snižuje poměrně. Pokud je mateřská škola otevřena, úplata za předškolní vzdělávání se opět hradí. Osvobození od úplaty je stanoveno v § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Tento výčet je taxativní. Rodiče, kteří se rozhodnou neposlat dítě do mateřské školy i přesto, že je její činnost obnovena, hradí úplatu. Na vrácení úplaty není právní nárok.

Za měsíc březen je předpis školného 375,- Kč (01.-16.03.2020).

Za měsíc duben je předpis školného 0,- Kč (uzavření MŠ).

Za měsíc květen je předpis školného ve výši 600,- Kč (11.-31.05.2020).

Za měsíc červen je předpis školného 750,- Kč.

Veškeré přeplatky společně se stravným Vám budou vráceny na účet po vyúčtování na konci června 2020.  

 

Děkujeme za pochopení.

 

Monika Lienertová

ředitelka MŠ Pohádka v Praze 12