Informace o přerušení provozu v období letních prázdnin

Podle ustanovení §3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., oznamuji, že v období letních prázdnin od 01.07. - 21.08.2020 bude provoz Mateřské školy Pohádka v Praze 12 přerušen.

Provoz v srpnu bude od 24.08.2020 a částka za školné společně se stravným bude stržená k 15.07.2020 všem dětem ve výši 448,-Kč (214,-Kč (školné) + 234,-Kč/258,-Kč (stravné)) . Předškolní vzdělávání v uvedených měsících po projednání se zřizovatelem MČ Praha 12 budou poskytovat jiné MŠ (viz. letní provoz).

Pro nově nastupující děti začíná školní rok 2020/2021  01.09.2020.

 

Pokud budete mít zájem o srpnovou docházku, prosíme o závazné přihlášení Vašeho dítěte na e-mail: mspohadka@mspohadka.cz.

 

Děkuji za spolupráci

  

Monika Lienertová

ředitelka Mateřské škola Pohádka v Praze 12