Aktuality

zprávy a informace pro rodiče

Úplata za předškolní vzdělávání od 01.09.2022

Vážení rodiče, od 01.09.2022 upravujeme výši úplaty za předškolní vzdělávání, viz. níže.  

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb.,(školský zákon) a podle provádějící vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanovena následující pravidla:

1. Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 900,-Kč měsíčně.

2. Úplatu neplatí děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a děti s odkladem školní docházky.

3. Úplata je splatná nejpozději do 20. dne pro nadcházející měsíc. Platba se provádí přímo na účet mateřské školy.

4. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče.

5. Zákonní zástupci dětí, kterých se týká osvobození, podávají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáže tuto skutečnost potvrzením o přiznání sociálního příplatku.

6. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy.

7. Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o osvobození).

Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném termínu a rodiče si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy.

8. Ukončení docházky v průběhu školního roku musí být oznámeno ředitelce mateřské školy vždy písemně, jinak bude dítě stále vedeno v evidenci a zákonný zástupce je povinen platit školné.

 

Monika Lienertová ředitelka školy

 

 

přeložit

translate / переводить / dịch

cs CS en EN ru RU uk UK vi VI